Spor ordre

Hvis du ser at det står "X" har vi sendt vare ut.

Hvis det står "X" så vil det si at vi ikke har mottatt varen fra fjernlageret enda og sender så snart vi har mottatt varen.